Friday, July 11, 2008

Don Kishoti i Mançës

Ky libër që kam lexuar ka qenë një libër shumë i mirë. Falenderoj shkrimtarin Odhise Grillo që e ka ritreguar për fëmijë këtë libër. Në këtë libër bëhet fjalë për Don Kishotin, i cili kishte lexuar shumë libra kalorësie. Ai besoi se këto libra janë të vërteta dhe u bë kalorës. Ai prishte çdo gjë duke kujtuar se po bënte mirë. Pastaj ai mori një shoqërues që quhej Sanço Panço. Bashkë me këtë shoqëruesin e vet bënë shumë marrëzira duke kujtuar se po bënin mirë. Në fund të tregimit të afërmit e tyre i bën një dredhi dhe e kthyen në shtëpinë e tyre. Dua të shtoj se ky libër që kam lexuar nuk është origjinali por një libër i ritreguan nga një shkrimtar shqiptar.

No comments: